Резултати истраживања

Информисаност и ставови грађана Србије о дијаспори и раду Канцеларије за сарадњу са дијаспором у Нишу

На узорку од 1102 испитаника, анкетираних на 50. Сајму књига и графике у Нишу, 744 испитаних се изјаснило да се о постајању Канцеларије за сарадњу са дијаспором у Нишу по први пут информисало управо на Сајму.

Остали су у највећем броју случајева за Канцеларију чули путем телевизије (без обзира на старосни узраст), затим посредством новина и друштвених мрежа.

88% испитаника зна шта обухвата појам српска дијаспора, али само 29% и колико Срба живи и ради у иностранству, док 11.5% погађа колико новца српска дијаспора годишње шаље у матицу.

41.2% испитаника сматра да је најважнији задатак Канцеларије за дијаспору сарадња на пољу образовања, културе и спорта, док 28.4% верује да је то сарадња на пољу економије.

60.8% испитаних се изјаснило да је најважнији облик сарадње између Републике Србије и њене дијаспоре омогућавање грађанима у расејању учење српског језика и ћириличног писма.

58.6% испитаника зна да је обавеза Републике Србије да припадницима дијаспоре омогући право гласа на изборима у матици.

Мушкарци и жене се разликују у појединим ставовима, на тај начин што су се мушкарци у већем броју опредељивали за економску сарадњу (59% мушкараца и 41% жена), као за најважнији задатак Канцеларије за дијаспору. За сарадњу на пољу образовања, културе и спорта определио се нешто већи проценат жена (53% жена и 47% мушкараца). Мушкарци су информисанији о одређеним питањима у вези са дијаспором, јер су у већем проценту знали колико Срба живи и ради у иностранству (67% мушкараца и 33% жена), као и колико новца дијаспора годишње шаље у матицу (76% мушкараца и 24% жена).

Информисаност о овим питањима расте са порастом година и образовања, па трећина испитаника, старости од 18 до 30 година, сматра да је размена студената најважнији облик сарадње између матице и дијаспоре.

Дакле, може се закључити да код анкетираних постоји опште позитиван став о припадницима дијаспоре, као и о сарадњи Републике Србије са својим расејањем. Међутим, испитаници у великом броју случајева нису информисани о главним питањима о дијаспори, и то нарочито млади, што може представљати велику опасност за све израженији одлив мозгова из земље.

Сa другe стрaнe, стрaтeгиja „кoришћeња умoвa“ (brain gain) обухвата рaзличитe фoрмe. Владимир Грeчић, професор на Институту за међународну политику и привреду, нaвoди три мoгућe форме:

1. рeгрутoвaњe стручњaкa из инoстрaнствa зa кључнe сeгмeнтe у зeмљи;
2. пoврaтaк тaлeнaтa кроз прoгрaме зa пoврaтaк;
3. изгрaдњa мрeжe зa кoришћeњe умoвa нa дaљину.

Из тог разлога, један од превасходних задатака Канцеларије за сарадњу са дијаспором у Нишу и даље ће бити информисањe грађана Србије о животу и раду у иностранству, како би се повећао ниво свести о овом питању. Приказани подаци истовремено су и потврда неопходности досадашњег рада Канцеларије, али и полазна основа за будуће анализе.

loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms