Пензијско и инвалидско осигурање

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Права изпензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији се остварују на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању и одредби билатералних споразума о социјалном осигурању.

Постоје два облика ПИ осигурања:

1. обавезно пензијско и инвалидско осигурање
2. добровољно пензијско и инвалидско осигурање

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање обухвата три обавезне групе осигураника: запослене, лица која самостално обављају делатност и пољопривреднике (детаљније информације).

Приликом пријављивања је потребно приложити:

– попуњен образац захтева (добија се у филијали или преузима путем ПИО сајта);
– оверену фотокопију личне карте;
– оверену фотокопију радне књижице;
– непопуњени образац М (пријава на осигурање);
– уверење о обављању самосталне делатности (уколико је подносилац захтева био осигураник самосталних делатности);
– потврду о периодима евиденције Националне службе за запошљавање (уколико је подносилац захтева био пријављен у НСЗ).

Детаљне информације о стицању права на старосну пензију.
Детаљне информације о стицању права на инвалидску пензију.
Детаљне информације о стицању права на породичну пензију (након смрти носиоца пензије).
Детаљне информације о остваривању и коришћењу права на ПИ осигурање професионалних војних лица.

Списак филијала у којима можете остварити право на ПИО

За подношење захтева за утврђивање пензијског стажа у иностранству потребно је предати:

захтев;
– извод из матичне књиге рођених;
– све писане доказе о стажу навршеном у иностранству;
– фотокопију личне карте;
– фотокопију радне књижице;
– доказ о служењу војног рока.

За подношење захтева за одобрење исплате пензија у иностранству потребно је предати:

захтев;
– копију решења о пензији;
– доказ о држављанству;
– доказ осталном боравку у иностранству.

Захтеви и документа се предају у филијали места пребивалишта, поштом на адресу дирекције Фонда (др Александра Костића 9, 11000 Београд) или на адресу Покрајинског фонда (Житни трг 3, 21000 Нови Сад).

Добровољно пензијско и инвалидско осигурање – Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/05), који се примењује од априла 2006.године, грађанима који имају интересовања, али и финансијских могућности, омогућено је да до пензије дођу и уплатама у приватне пензијске фондове, добровољно. Применом овог закона се ништа не мења у сфери обавезног пензијског и инвалидског осигурања.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/10)

loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms