Лични документи

Заказивање термина за личну карту или пасош СМС-ом или интернетом

За детаљније информације, одаберите документ који Вам је потребан.
 
Лична карта


ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Лична карта је обавезан лични документ којим грађани Републике Србије старији од 16 година доказују свој идентитет. Захтев за издавање личне карте подноси се лично полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта.

Од докумената потребно је предати:

– претходно издату личну карту (пасош или возачку дозволу);

– оригинал извода из матичне књиге рођених на обрасцу са неограниченим роком важења;

– оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старијег од шест месеци);

– оригинал извода из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена при склапању брака) на обрасцу са неограниченим роком важења;

– доказ о уплаћеној накнади за образац и трошкове техничке израде личне карте;

– слику 50х50 mm (по жељи, не старију од шест месеци), за лице којем се први пут издаје биометријска лична карта.

Дужност надлежног органа је да личну карту изда подносиоцу захтева најкасније 15 дана од подношења захтева (осим у хитним случајевима).

ЗАКОН О ЛИЧНОЈ КАРТИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, бр. 62/06)


Пасош

ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Пасош је путна исправа која се држављанину Републике Србије издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу. Издаје се за неограничен број путовања, са роком важења од десет година, а лицима млађим од 14 година живота са роком важења од две године.

Захтев за издавање пасоша се предаје лично, полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, боравишта, односно у надлежном дипломатско-конзуларном представништву. Пасош преузима подносилац лично или лице које он овласти.

Од докумената је потребно предати:

– важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца;

– уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци, уколико се захтев подноси у земљи, односно не старије од годину дана, уколико се подноси у дипломатско-конзуларном представништву РС, и које се предаје само код првог издавања биометријског пасоша;

– пасош чији је рок истекао или не може служити својој намени;

– доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;

– писани доказ о хитности (у хитним случајевима);

– друге јавне исправе (уколико постоји потреба, на пример: извод из матичне књиге венчаних у случају промене презимена);

Грађани који већ поседују биометријску личну карту, уз њу прилажу само стари пасош и доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша.

Захтев за издавање путне исправе је надлежни орган дужан да реализује у року од 30 дана од дана подношења. За захтеве поднете преко дипломатског или конзуларног представништва РС рок је 60 дана (осим у хитним случајевима).

Закон о путним исправама („Службени гласник РС“, бр. 90/07)


Возачка дозвола

ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Возачка дозвола је исправа (легитимација) којом возач у саобраћају доказује своје право на управљање моторним возилима одређене категорије.

Замена иностране возачке дозволе за дозволу РС

Споразум о међусобном признавању возачких дозвола између Србије и Италије

Важење возачких дозвола Републике Србије у иностранству можете проверити на овој адреси.

Странци којима је одобрено стално настањење у РС, држављани РС који се врате из иностранства, односно дођу у РС да у њој стално остану, као и особље дипломатских и конзуларних представништава и мисија страних држава, и представништава међународних организација у РС, страних трговинских, саобраћајних, културних и других представништава и страних дописништава, могу да управљају моторним возилима на основу важеће стране возачке дозволе у периоду од шест месеци од дана уласка у Србију.

Управљање туђим возилом регистрованим у иностранству – не постоје сметње да страни држављани, као и држављани Србије који су на привременом раду у иностранству, дају дозволу за управљање туђим моторним возилом странцу или држављанима Србије, који су такође на привременом раду у иностранству, да истим возилом могу да управљају за време свог привременог боравка у Србији, али такву дозволу не могу дати и држављанима (резидентима) Србије, јер би тако начинили царински прекршај.

ПРАВИЛНИК О ВОЗАЧКИМ ДОЗВОЛАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, бр. 73/10)


loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms