Zdravstveno osiguranje

KLIK ZA DETALjNO UPUTSTVO
 
Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i bilateralnim međunarodnim sporazumima* o socijalnom osiguranju,regulisano je pod kojim uslovima osiguranici i druga lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja.

*Sporazumi o socijalnom osiguranju s drugim državama
 
Ustanovljena su dva oblika zdravstvenog osiguranja:

1. obavezno
2. dobrovoljno
 
Za obavezno zdravstveno osiguranje je potrebno podneti zahtev popunjavanjem obrasca koji se može preuzeti ovde.

Spisak filijala u kojima se može podneti zahtev, zavisno od sedišta firme ili ličnog prebivališta.

Elektronsko prijavljivanje

Republički zavod za zdravstveno osiguranje je nacionalna, javna organizacija za obavezno zdravstveno osiguranje.

O pravima na obavezno zdravstveno osiguranje iz Zakona o zdravstvenom osiguranju, a u vezi sa inostranstvom, pogledajte ovde.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje – osim obaveznog osiguranja, Zakonom je propisana i mogućnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Može ga organizovati i sprovoditi Republički zavod za zdravstveno osiguranje i pravna lica koja obavljaju delatnost osiguranja, a prava i obaveze se regulišu neposrednim ugovorima između građana i odnosnih pravnih lica.

Ovim vidom osiguranja, osiguranik obezbeđuje razliku iznad vrednosti zdravstvenih usluga koje mu se jamče putem obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno veći standard zdravstvenih usluga od propisanih obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 107/05 i 109/05)

loading