„Zaposlimo Srbiju“

„Zaposlimo Srbiju“

„Zaposlimo Srbiju“ je projekat koji sprovodi Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije. Ovaj projekat ima za cilj vraćanje poverenja dijaspori u maticu, unapređenje komunikacije u skladu sa savremenim tokovima, kao i stvaranje dobrog ambijenta za privlačenje investitora iz rasejanja i zapošljavanje u matici.

Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu je pokrenula poseban podsajt, sa ekonomskim stranama namenjenim potencijalnim ulagačima iz dijaspore, u kojem ključnu ulogu imaju lokalne samouprave. Ovaj portal treba da objedini saradnju i efikasnost državnih organa, koji uz podršku pripadnika dijaspore i Srba u regionu mogu doprineti zapošljavanju u matici i unapređenju ekonomske saradnje dijaspore i Srba u regionu sa maticom, a naročito sa lokalnim samoupravama.

Više o projektu na: ekonomija.dijaspora.gov.rs/zaposlimo-srbiju

Učešće Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša u projektu „Zaposlimo Srbiju“

U okviru projekta „Zaposlimo Srbiju“ predviđeno je imenovanje kontakt osoba (oficira za vezu), u lokalnim samoupravama i gradskim opštinama, za pružanje informacija o investicionim potencijalima i (predlozima) projekata.

Oficir za vezu ima sledeće dužnosti:

- da pribavlja podatke od nadležnih lokalnih institucija u cilju promovisanja investicionih potencijala i prioritetnih predloga projekata lokalne samouprave i gradskih opština;

- da ažurira podatke na podsajtu ekonomskog sektora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije, kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša;

-  da obaveštava nadležne lokalne institucije o upitima potencijalnih investitora, partnera i saradnika iz dijaspore i Srba u regionu i da učestvuje u pružanju adekvatne asistencije u okviru svojih nadležnosti;

- da pripremi i ažurira bazu podataka o uspešnim privrednicima u dijaspori, kao i o njihovim projektima u sopstvenom gradu / gradskoj opštini, ali i izazovima sa kojima se susreću prilikom ulaganja.

Baza podataka sadrži informacije o predlozima projekata i samim projektima iz sledećih oblasti: poljoprivreda, rudarstvo, proizvodno zanatstvo, industrija, građevinarstvo, zaštita životne sredine, saobraćaj, izvoz, turizam, obrazovanje i dr. Projekti mogu biti različitog karaktera: investicioni, projekti javno-privatnog partnerstva (JPP), projekti poslovne saradnje, projekti u formi lokalne inicijative ili projekti koji se (su)finansiraju kroz neki od fondova.

(Predlozi) projekata daju uvid posetiocima sajta o tome šta se radi na lokalu, koji su to planovi za budući razvoj grada i pružaju mogućnost za traženje i uključivanje partnera, ili sufinansijera, u projekte kroz aktivnu promociju koju obavlja Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša.

Na ovom linku se nalazi baza (predloga) projekata, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati Kancelariju za saradnju sa dijasporom Grada Niša.

Period implementacije: 2013-2014.

loading