Statusna pitanja

Statusna pitanja obuhvataju poslove koji se odnose na saradnju Kancelarije za saradnju sa dijasporom sa nadležnim organima Grada Niša i Republike Srbije, i drugim relevantnim institucijama, u cilju rešavanja pojedinačnih zahteva pripadnika dijaspore i Srba u regionu.

loading