Restitucija

Agencija za restituciju je osnovana Zakonom o vraćanju (restituciji) oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011) radi vođenja postupka i odlučivanja o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenja, pružanja stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vođenja evidencije propisane zakonom, godišnjeg izveštavanja Vlade Republike Srbije, preko ministarstva nadležnog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti, kao i obavljanja drugih poslova propisanih zakonom (član 55).

Sedište Agencije za resituciju je u Beogradu, a područne jedinice se nalaze u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu, gde se nalazi i jedinica za konfesionalnu restituciju. One se osnivaju za teritoriju opština prema propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (član 53). Agencija preuzima predmete, sredstva za rad, arhivu i zaposlene u Direkciji za restituciju (član 63, stav 2). Po zahtevu za vraćanje imovine, Agencija, kao javna agencija, vodi postupak preko područnih jedinica, a u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak (član 40, stav 1).

Agencija za restituciju
Područna jedinica Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 17b
Info centar: +381 18 4150 720
Faks: 018 4150 712

Više o Agenciji za restituciju na: www.restitucija.gov.rs.

*podaci su podložni promenama
**za sve dodatne informacije, obratite se Kancelariji za saradnju sa dijasporom

loading