PROMOCIJA PRIVREDNIH I INVESTICIONIH POTENICIJALA GRADA NIŠA DIJASPORI U AUSTRIJI

PROMOCIJA PRIVREDNIH I INVESTICIONIH POTENICIJALA GRADA NIŠA DIJASPORI U AUSTRIJI

Nosilac projekta: Niški klaster naprednih tehnologija Ni-KAT
Partner 1: Grad Niš
Partner 2: Regionalna razvojna agencija Jug (RRA Jug)
Iznos dobijenih sredstava: 400.000 din.

Opšti cilj projekta je unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i srpske dijaspore. Specifični ciljevi projekta su: osnivanje mreže poslovnih ljudi u dijaspori i predstavljanje grada Niša kao centra razvoja IKT-a i naprednih tehnologija.
Kroz prezentovanje privrednih i investicionih potencijala Grada Niša Srbima u Austriji uspostaviće se alati koji će doprineti unapređenju ekonomske saradnje Repulike Srbije i dijaspore. Na ovaj način će se stvoriti osnove da niške firme u većoj meri budu prisutne na tržištu Austrije i time povećaju međunarodnu saradnju i to kroz tri aspekta: srpske firme u dijaspori koriste proizvode niških firmi; srpske firme u dijaspori koriste outsoursing usluge niških firmi; saradnja predstavnika dijaspore koji se bave naučno-istraživačkim radom sa niškim predstavnicima naučno-istraživačke oblasti (zajedničko uključivanje u projekte). Efikasnom promocijom i povećanjem vidljivosti predstavnika srpske dijaspore u matičnoj zemlji, direktno će se unaprediti ekonomska saradnja Grada Niša i dijaspore.

loading