Projekti

 
Zaposlimo Srbiju

„Zaposlimo Srbiju“ je projekat koji sprovodi Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije. Ovaj projekat ima za cilj vraćanje poverenja dijaspori u maticu, unapređenje komunikacije u skladu sa savremenim tokovima, kao i stvaranje dobrog ambijenta za privlačenje investitora iz rasejanja i zapošljavanje u matici.

Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu je pokrenula poseban podsajt, sa ekonomskim stranama namenjenim potencijalnim ulagačima iz dijaspore, u kojem ključnu ulogu imaju lokalne samouprave. Ovaj portal treba da objedini saradnju i efikasnost državnih organa, koji uz podršku pripadnika dijaspore i Srba u regionu mogu doprineti zapošljavanju u matici i unapređenju ekonomske saradnje dijaspore i Srba u regionu sa maticom, a naročito sa lokalnim samoupravama.

Više o projektu na: ekonomija.dijaspora.gov.rs/zaposlimo-srbiju

Učešće Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša u projektu „Zaposlimo Srbiju“

U okviru projekta „Zaposlimo Srbiju“ predviđeno je imenovanje kontakt osoba (oficira za vezu), u lokalnim samoupravama i gradskim opštinama, za pružanje informacija o investicionim potencijalima i (predlozima) projekata.

Oficir za vezu bi trebalo da ima sledeće dužnosti:

- da pribavlja podatke od nadležnih lokalnih institucija u cilju promovisanja investicionih potencijala i prioritetnih predloga projekata lokalne samouprave i gradskih opština;

- da ažurira podatke na podsajtu ekonomskog sektora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije, kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša;

- da obaveštava nadležne lokalne institucije o upitima potencijalnih investitora, partnera i saradnika iz dijaspore i Srba u regionu i da učestvuje u pružanju adekvatne asistencije u okviru svojih nadležnosti;

- da pripremi i ažurira bazu podataka o uspešnim privrednicima u dijaspori, kao i o njihovim projektima u sopstvenom gradu / gradskoj opštini, ali i izazovima sa kojima se susreću prilikom ulaganja.

Baza podataka treba da sadrži informacije o predlozima projekata i samim projektima iz sledećih oblasti: poljoprivreda, rudarstvo, proizvodno zanatstvo, industrija, građevinarstvo, zaštita životne sredine, saobraćaj, izvoz, turizam, obrazovanje i dr. Projekti mogu biti različitog karaktera: investicioni, projekti javno-privatnog partnerstva (JPP), projekti poslovne saradnje, projekti u formi lokalne inicijative ili projekti koji se (su)finansiraju kroz neki od fondova.

(Predlozi) projekata daju uvid posetiocima sajta o tome šta se radi na lokalu, koji su to planovi za budući razvoj grada i pružaju mogućnost za traženje i uključivanje partnera, ili sufinansijera, u projekte kroz aktivnu promociju koju obavlja Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša.

Na ovom linku se nalazi baza (predloga) projekata, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati Kancelariju za saradnju sa dijasporom Grada Niša.


Jačanje kapaciteta i aktivnosti Kancelarije za dijasporu
sa fokusom na ekonomski razvoj Grada Niša

„Jačanje kapaciteta i aktivnosti Kancelarije za dijasporu sa fokusom na ekonomski razvoj Grada Niša“ je projekat koji se implementira u okviru partnerstva Društva ekonomista Niša i Grada Niša. Realizator projekta je niška Kancelarija za saradnju sa dijasporom, uz finansijsku podršku Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije.

Opšti cilj projekta: Sistematizovano uspostavljanje kontakata i moguće saradnje sa dijasporom, posebno na polju ekonomije.

Specifični cilj projekta: Sistematizovano građenje veza sa dijasporom i plasiranje informacija radi povećanja mogućnosti ulaganja u Grad Niš i mogućnosti za uspostavljanje ekonomske saradnje sa dijasporom uopšte, kao i radi poboljšanja uslova za integraciju povratnika, uz promociju delatnosti Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša.

Predviđene aktivnosti:

- jačanje kapaciteta Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša;

- sistematizacija podataka o alumnistima studentskih organizacija iz Niša koji su u dijaspori i podataka o izvoznicima iz Niša i okoline;

- priprema pregleda investicionih potencijala Grada Niša;

- dostavljanje pregleda investicionih potencijala i podataka o izvoznicima iz Niša i okoline kroz bazu alumnista;

- promocija delatnosti i aktivnosti Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša i rezultata projekta.


Olimpijada eUprave (eOlimpijada)

Direkcija za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, uz podršku Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), organizuju „Olimpijadu eUprave“, u okviru XVII IS DOS 2014 konferencije „Informacioni sistemi državnih organa“. „Olimpijada eUprave“ je takmičenje jedinica lokalnih samouprava u generisanju elektronskih usluga i obradi elektronskih zahteva preko nacionalnog portala „eUprava“ (www.euprava.gov.rs). Cilj ovog projekta jeste promocija elektronske uprave na lokalnom nivou i povećanje broja elektronskih usluga koje se nude građanima i privrednim subjektima.

Takmičenjem se želi postići da se što veći broj građana i njihovih lokalnih samouprava uključi u rad portala „eUprava“, da bi se korišćenjem elektronskih usluga postigla veća efikasnost i zadovoljstvo korisnika. Takođe, jednostavnost procesa generisanja usluga otvoriće novi razvojni ciklus, ne samo portala „eUprava“, već i drugih vidova komunikacije koje pruža internet. Tokom višemesečnog trajanja „eOlimpijade“, prati se broj obrađenih zahteva putem www.euprava.gov.rs, a završetak takmičenja planiran je za proleće 2015. godine, kada će biti objavljeni rezultati za sve prijavljene lokalne samouprave i proglasiti pobednik na posebnoj svečanosti. Grad Niš učestvuje u projektu.


Da te ceo svet razume (Kurs srpskog jezika preko Skajpa)

Besplatni tromesečni kurs srpskog jezika za dijasporu preko Skajpa je projekat koji sprovodi Organizacija civilnog društva „Proaktiv“ Niš, sa partnerima: Kancelarijom za saradnju sa dijasporom Grada Niša i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu. Projekat ima za cilj podizanje svesti opšte javnosti o učenju, upotrebi, značaju i čuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, a namenjen je omladini iz dijaspore, kao i apsolventima Departmana za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu.

Projektne aktivnosti: studenti Departmana za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu i srpska omladina iz inostranstva sprovode besplatni tromesečni kurs srpskog jezika za dijasporu preko Skajpa. Nakon završetka kursa, polaznici iz dijaspore će dobiti sertifikat o pohađanju kursa niškog Filozofskog fakulteta sa navedenim odgovarajućim nivoom znanja. Za ovu priliku, predavači, studenti Filozofskog fakulteta, prošli su specijalnu obuku iz metodike srpskog jezika kao zavičajnog. Njih u finalu projekta „Da te ceo svet razume“ očekuje potvrda Fakulteta o stručnom usavršavanju i odgovarajuća potvrda Grada Niša o učešću u projektu.

Za kraj je planirana i završna manifestacija namenjena široj lokalnoj zajednici, institucijama, ustanovama i medijima, na kojoj će učesnici programa prezentovati iskustva i preporuke za dalji rad. Ugovor o sufinansiranju projekta zaključuje Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije sa OCD „Proaktiv“ Niš. Uprava učestvuje u sufinansiranju realizacije projekta iznosom od 350.000 dinara.


Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori

Projektom koji sprovodi „Media i reform centar“ Niš, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa dijasporom Grada Niša i Filozofskim fakultetom u Nišu, predviđa se organizovanje stručne konferencije, na kojoj će se naći stvaraoci iz raznih oblasti koji žive i rade u dijaspori. Konferencija treba da doprinese ojačavanju veza između kolega u Srbiji i dijaspori.

Ciljnu grupu obuhvaćenu projektnim aktivnostima činiće učesnici iz dijaspore i matice koji će biti odabrani putem konkursa. Svrha projekta je uspostavljanje saradnje i partnerstva između pojedinaca i organizacija iz Srbije i dijaspore. Planirane promotivne aktivnosti obuhvataće radio i TV priloge, tekstove u dnevnoj štampi, stručnim časopisima, gostovanjima na lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima, konferencijama za novinare. U cilju informisanja i postizanja vidljivosti, planirana je informativna kampanja koja će imati za cilj predstavljanje same konferencije, ali i poziv stvaraocima iz Srbije i regiona da u njoj uzmu učešće. Projekat podržava Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova sa 500.000 dinara.


loading