POPIS SRPSKE DIJASPORE U EVROPI

POPIS SRPSKE DIJASPORE U EVROPI (u državama Evropske Unije, Švajcarske i Norveške – zemljama boravka značajnog broja srpskih rezidenata)

Nosilac projekta: Omladinski centar za demokratiju
Partner: Grad Niš
Iznos dobijenih sredstava: 600.000 din.

Opšti cilj projekta je utvrđivanje broja pripadnika srpske zajednice u inostranstvu (državljana Republike Srbije, pripadnika iseljeničke populacije i njihovih potomaka). Projektom će se po prvi put ustanoviti broj pripadnika srpske dijaspore u zemljama Evrope kako bi se na osnovu zvaničnih podataka domicilnih institucija zemalja boravka definisala brojnost i status srpske dijaspore u Evropi.
Realizacijom projektnih aktivnosti predviđa se: identifikacija relevantnih institucija (nacionalnih statističkih zavoda i instituta) koje raspolažu podacima o brojnosti srpskih rezidenata u Evropi; kontaktiranje i prikupljanje statističkih podataka, analitička obrada i izrada zvaničnog izveštaja o broju rezidenata i veličini srpskog etničkog korpusa u Evropi. U završnoj fazi, predviđena je javna prezentacija rezultata projekta u saradnji sa Upravom za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije.

loading