Penzijsko i invalidsko osiguranje

KLIK ZA DETALjNO UPUTSTVO

Prava izpenzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji se ostvaruju na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i odredbi bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

Postoje dva oblika PI osiguranja:

1. obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
2. dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranjeobuhvata tri obavezne grupe osiguranika: zaposlene, lica koja samostalno obavljaju delatnost i poljoprivrednike (detaljnije informacije).

Prilikom prijavljivanjaje potrebno priložiti:

- popunjen obrazac zahteva (dobija se u filijali ili preuzima putem PIO sajta);
- overenu fotokopiju lične karte;
- overenu fotokopiju radne knjižice;
- nepopunjeni obrazac M (prijava na osiguranje);
- uverenje o obavljanju samostalne delatnosti (ukoliko je podnosilac zahteva bio osiguranik samostalnih delatnosti);
- potvrdu o periodima evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko je podnosilac zahteva bio prijavljen u NSZ).

Detaljne informacije o sticanju prava na starosnu penziju.
Detaljne informacije o sticanju prava na invalidsku penziju.
Detaljne informacije o sticanju prava na porodičnu penziju (nakon smrti nosioca penzije).
Detaljne informacije o ostvarivanju i korišćenju prava na PI osiguranje profesionalnih vojnih lica.

Spisak filijala u kojima možete ostvariti pravo na PIO

Za podnošenje zahteva za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu potrebno je predati:

- zahtev;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- sve pisane dokaze o stažu navršenom u inostranstvu;
- fotokopiju lične karte;
- fotokopiju radne knjižice;
- dokaz o služenju vojnog roka.

Za podnošenje zahteva za odobrenje isplate penzija u inostranstvu potrebno je predati:

- zahtev;
- kopiju rešenja o penziji;
- dokaz o državljanstvu;
- dokaz ostalnom boravku u inostranstvu.

Zahtevi i dokumenta se predaju u filijali mesta prebivališta, poštom na adresu direkcije Fonda (dr Aleksandra Kostića 9, 11000 Beograd) ili na adresu Pokrajinskog fonda (Žitni trg 3, 21000 Novi Sad).

Dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje – Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/05), koji se primenjuje od aprila 2006.godine, građanima koji imaju interesovanja, ali i finansijskih mogućnosti, omogućeno je da do penzije dođu i uplatama u privatne penzijske fondove, dobrovoljno. Primenom ovog zakona se ništa ne menja u sferi obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10 )

loading