„Olimpijada eUprave“ – eOlimpijada

Olimpijada eUprave“ – eOlimpijada

Direkcija za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, uz podršku Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), organizuju „Olimpijadu eUprave“, u okviru XVII IS DOS 2014. konferencije „Informacioni sistemi državnih organa“.

„Olimpijada eUprave“ je takmičenje jedinica lokalnih samouprava u generisanju elektronskih usluga i obradi elektronskih zahteva preko nacionalnog portala „eUprava“ (www.euprava.gov.rs). Stoga, Grad Niš je uzeo učešće u ovom projektu, a naročito se ističe uloga i usluge Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša.

Cilj ovog projekta jeste promocija elektronske uprave na lokalnom nivou i povećanje broja elektronskih usluga koje se nude građanima i privrednim subjektima.

Takmičenjem se želi postići da se što veći broj građana i njihovih lokalnih samouprava uključi u rad portala „eUprava“, da bi se korišćenjem elektronskih usluga postigla veća efikasnost i zadovoljstvo korisnika. Takođe, jednostavnost procesa generisanja usluga otvoriće novi razvojni ciklus, ne samo portala „eUprava“, već i drugih vidova komunikacije koje pruža internet.

Period implementacije: 2014-2015.

loading