O nama

Kancelarija za saradnju sa dijasporom je otvorena 18. maja 2013. godine u okviru Službe za poslove gradonačelnika Grada Niša, kao pionirska kancelarija ove vrste u Srbiji, sa zadatkom da po prvi put ostvari sistematizovanu saradnju i umrežavanje Grada Niša i Nišlija van granica Srbije, te da vrati poverenje pripadnika dijaspore u matičnu državu i poboljša njihov i položaj Srba u regionu.

slide-Dijaspora

Pod dijasporom se podrazumevaju državljani Republike Srbije koji žive van granica matice, u emigraciji i regionu (na teritoriji Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Albanije).

Saradnja naše Kancelarije sa dijasporom obuhvata: koordinaciju projekata i ekonomsku saradnju, statusna pitanja i odnose sa javnošću, strateško planiranje i istraživanje, izradu baza podataka, informisanje mladih ljudi koji žele da odu u inostranstvo, pomoć povratnicima prilikom integracije, stvaranje uslova za uspostavljanje saradnje i uključivanje dijaspore u ekonomski, privredni, kulturni, društveni, obrazovni, naučni, politički i sportski život Niša, kao i doprinos ostvarivanju povoljnosti za povratak pripadnika dijaspore u Republiku Srbiju.

Pružanje podrške prilikom regulisanja statusnih pitanja naših građana u inostranstvu se ogleda u administrativno-informativnoj pomoći pri pribavljanju dokumentacije iz lokalne samouprave, po principu dodele ličnog asistenta, pružanju informacija o radu gradske administracije i državnih institucija, informacija o državljanstvu, ličnim dokumentima, zdravstvenom i penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) i dr. Opširnije na dijasporanis.com/statusna-pitanja.

Kroz projekte, Kancelarija ostvaruje partnerstva sa dijasporom i lokalnim institucijama u vidu apliciranja na brojne konkurse domaćih i inostranih donatora i implementiranja aktivnosti usmerenih ka dijaspori i Nišlijama koji su se vratili u rodni grad. Potencijalni investitori iz dijaspore mogu u Kancelariji dobiti sve potrebne informacije u vezi mogućnosti za investiranje u Niš. Opširnije na dijasporanis.com/ekonomija.

Naša Kancelarija je kroz istraživanja prva krenula u prikupljanje i obradu podataka sa terena o dijaspori, njenom značaju i stavovima građana Niša o životu van granica Srbije, u cilju podizanja nivoa svesti i razbijanja predrasuda kod mladih koji žele da napuste maticu da bi radili ili studirali u inostranstvu, kao i zarad osnaživanja povratnika. Rezultati završenih i aktuelnih istraživanja dostupni su na našem sajtu: dijasporanis.com/istrazivanja.

Statistika

Prema najnovijim podacima, procenjuje se da u dijaspori i regionu živi četiri miliona građana Srbije.

U svetu je registrovano sedam hiljada naših doktora nauka, nezvanično 20 hiljada.

U Srbiji živi 188 hiljada ljudi koji su penziju stekli u inostranstvu. Preko njih se ostvaruje godišnji priliv od 511 miliona evra.

Godišnje, od državljana Republike Srbije se ostvari priliv od pet milijardi evra, što je 700 evra po glavi stanovnika.

Mišljenje građana Niša o najvažnijem zadatku Kancelarije (decembar 2013)

• 41% – uspostavljanje saradnje na polju obrazovanja, kulture i sporta
• 28,4% – uspostavljanje ekonomske saradnje
• 22,1% – pružanje administrativno-informativne pomoći pripadnicima dijaspore
• 8,3% – pružanje pomoći i rešavanje problema u procesu pribavljanja dokumentacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja, predlog(e) i za neke druge vidove saradnje, ili bilo kakav savet ili sugestiju, kontaktirajte nas. Voleli bismo da čujemo Vaše mišljenje.

Ime i prezime:*

Adresa e-pošte: *

Mesto rođenja: *

Mesto trenutnog boravka: *

Obrazovni nivo:

Naziv univerziteta (ukoliko još uvek studirate):

Naziv studijske grupe:

Nivo studija:

Posao koji trenutno obavljate:

Naziv firme u kojoj ste trenutno zaposleni:

Vaša pitanja, predlozi, saveti, sugestije:*

* polja označena zvezdicom su obavezna

loading