„Jačanje kapaciteta i aktivnosti Kancelarije za dijasporu sa fokusom na ekonomski razvoj Grada Niša“

„Jačanje kapaciteta i aktivnosti Kancelarije za dijasporu sa fokusom na ekonomski razvoj Grada Niša“

 

„Jačanje kapaciteta i aktivnosti Kancelarije za dijasporu sa fokusom na ekonomski razvoj Grada Niša“ je projekat koji se implementira u okviru partnerstva Društva ekonomista Niša i Grada Niša. Realizator projekta je niška Kancelarija za saradnju sa dijasporom, uz finansijsku podršku Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije.

Opšti cilj projekta: Sistematizovano uspostavljanje kontakata i moguće saradnje sa dijasporom, posebno na polju ekonomije.

Specifični cilj projekta: Sistematizovano građenje veza sa dijasporom i plasiranje informacija radi povećanja mogućnosti ulaganja u Grad Niš i mogućnosti za uspostavljanje ekonomske saradnje sa dijasporom uopšte, kao i radi poboljšanja uslova za integraciju povratnika, uz promociju delatnosti Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša.

Projektne aktivnosti:

- jačanje kapaciteta Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša;

- sistematizacija podataka o alumnistima studentskih organizacija iz Niša koji su u dijaspori i podataka o izvoznicima iz Niša i okoline;

- priprema pregleda investicionih potencijala Grada Niša;

- dostavljanje pregleda investicionih potencijala i podataka o izvoznicima iz Niša i okoline kroz bazu alumnista;

- promocija delatnosti i aktivnosti Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša i rezultata projekta.

Period implemetacije: 2013/2014.

loading