Istraživanja

Aktuelna istraživanja

Informisanost i stavovi građana Srbije o dijaspori i odnosima dijaspore i matice (jul 2014)

Završena istraživanja

Informisanost i stavovi građana Srbije o dijaspori i radu Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Nišu (novembar 2013)

Osobine ličnosti i porodični odnosi maturanata koji imaju tendenciju da studiraju ili rade van republike Srbije (februar 2014)

Zadovoljstvo životom, socijalna i emocionalna usamljenost kod mladih u dijaspori i matici (februar-april 2014)

Istraživanje o stavovima i informisanosti studenata prema radu i životu u inostranstvu (jun 2015)

Istraživanja Kancelarije

Druga istrazivanja

Komparativna analiza sistema priznavanja stranih visokoškolskih diploma u 10 zemalja sveta (februar 2013)

loading