Ekonomija

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Službe za poslove gradonačelnika Grada Niša se bavi i ekonomskim segmentom saradnje sa dijasporom kroz:

- podsticanje poslovne saradnje dijaspore i Srba u regionu (poreklom iz Niša) sa Gradom;

- podsticanje promocije investicionih aspekata saradnje dijaspore i Srba u regionu (poreklom iz Niša) sa Gradom;

- ostvarivanje aktivne saradnje sa svim relevantnim privrednim subjektima u Republici Srbiji i inostranstvu, u cilju unapređenja poslovne saradnje i investiranja dijaspore i Srba u regionu u Grad Niš;

- razmatranje mogućnosti i izvora finansiranja projekata i programa međunarodne pomoći, koji se odnose na dijasporu i region;

- učešće u pripremi i realizaciji predloga projekata koji kao ciljnu grupu, ili deo ciljne grupe, imaju pripadnike dijaspore poreklom iz Niša;

- ostvarivanje i jačanje poslovnih veza udruženja u Gradu sa udruženjima u dijaspori i regionu.

*podaci su podložni promenama
**za sve dodatne informacije, obratite se Kancelariji za saradnju sa dijasporom

loading