Državljanstvo

Procedura dobijanja državljanstva

Sticanje državljanstva prijemom

Najjednostavniji način za sticanje državljanstva Republike Srbije, za sve pripadnike srpskog naroda i njihove potomke koji žive van teritorije matice i koji Srbiju doživljavaju kao matičnu državu, jeste na osnovu člana 23 Zakona o državljanstvu koji propisuje:

Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost, i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Pod uslovima iz stava 1 ovog člana, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno lice rođeno u drugoj republici bivše SFRJ, koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je migriralo u inostranstvo.

Detaljno uputstvo pročitajte ovde.

Sticanje državljanstva poreklom

Upis u matičnu knjigu

Neophodno je, po rođenju, upisati dete u matičnu knjigu rođenih radi lakšeg dobijanja državljanstva Republike Srbije, ostvarivanja daljih prava u domenu Republike Srbije i kako bi se izbegla dodatna procedura utvrđivanja državljanstva. U slučaju da su oba roditelja, ili jedan od njih, u trenutku rođenja deteta državljani Republike Srbije, a dete je rođeno u inostranstvu, zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih, gde se ujedno evidentira i državljanstvo, podnosi jedan roditelj preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, na čijem području roditelj koji podnosi zahtev privremeno boravi. Po prijemu zahteva, diplomatsko-konzularno predstavništvo ga odmah prosleđuje nadležnoj matičnoj službi u Srbiji radi upisa deteta u matičnu knjigu rođenih. Zahtev se može podneti i matičnoj službi opštine u mestu poslednjeg prebivališta roditelja u vreme rođenja deteta.

Uz zahtev za upis se prilaže:

- original Izvoda iz matične knjige rođenih inostranih organa na internacionalnom obrascu (ukoliko nije na internacionalnom, već na obrascu dotične države, on mora biti preveden, a prevedeni primerak overen od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva RS (uz naplatu odgovarajuće takse);

- dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelje;

- izvod iz matične knjige venčanih (ako je dete rođeno u braku) ili dokaz o priznavanju očinstva (ukoliko je vanbračno).

Zakon o državljanstvu RS

loading