DIJASPORA NA VEZI

dijasporanis.com - Portal „ Dijaspora na vezi “ počeo sa radom

DIJASPORA NA VEZI  (platforma za razmenu informacija između Srba iz dijaspore, dijaspore i matice)

Nosilac projekta: Media i reform centar Niš
Partner: Grad Niš
Iznos dobijenih sredstava: 400.000 din.

Opšti cilj projekta je poboljšanje komunikacije između pripadnika srpske dijaspore u svetu, promocija njihovog stvaralaštva i rada u lokalnim sredinama u kojima žive, očuvanje srpskog jezika, kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u rasejanju, kao i popravljanje slike Srbije u dijaspori.
Svrha projekta je povećan nivo informisanosti Srba u dijaspori, kao i matice o aktivnostima Srba u rasejanju kroz sadržajniju i redovnu saradnju između novinara, medija, predstavnika udruženja u dijaspori i matici, akademske i poslovne zajednice, uz korišćenje novih tehnoloških vidova informisanja. Projektom je predviđeno uspostavljanje jedinstvenog internet portala, www.dijasporanavezi.rs koji bi generisao vesti iz dijaspore služeći kao izvor informacija pre svega Srbima izvan matice, ali i kao informator matici o aktivnostima i delovanjima u dijaspori. Portal bi bio kreiran na ćiriličnom i latiničnom pismu i generisao bi vesti iz različitih oblasti (ekonomija, kultura, obrazovanje, sport, lični stav – blog) na dnevnom nivou . Kreirana platforma bi predstavljala jedinstveni informativni portal i bila bi polazna osnova za komunikaciju unutar dijaspore i sa maticom. Realizacija projektnih aktivnosti je u skladu sa Strategijom očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu Republike Srbije.

loading