DA TE CEO SVET RAZUME 03

dijasporanis.com - Skajp časovi2

DA TE CEO SVET RAZUME 03 – treći ciklus tromesečnog besplatnog kursa srpskog jezika za decu i omladinu iz dijaspore preko Skajpa

Nosilac projekta: OCD Proaktiv
Partner 1: Grad Niš
Partner 2: Filozofski fakultet u Nišu
Iznos dobijenih sredstava: 400.000 din.

Opšti cilj projekta jeste upotreba, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta. Svrha projekta jeste motivisanje i obuka dece i omladine u okviru besplatnog tromesečnog kursa srpskog jezika za dijasporu preko Skajpa, gde su predavači studenti srpskog jezika Filozofskog fakulteta u Nišu (praksa), a učenici iz dijaspore po završetku kursa dobijaju potvrdu o znanju srpskog jezika od Fakulteta.
Program je namenjen deci i omladini iz dijaspore, starosti od 8 do 30 godina, kao i studentima četvrte godine i apsolventima studijske grupe za srpski jezik, koji su položili predmet Metodika, sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Tromesečnim onlajn kursom i individualnim časovima direktno će biti uključeno 28 mladih iz dijaspore, i 26 studenata, kao i 2 mentora koja će raditi sa njima. Planiramo da program preraste u redovnu praksu na Filozofskom fakultetu. Inidrektni korisnici projekta su: udruženja Srba u dijaspori, lokalni, regionalni i nacionalni pisani i elektronski mediji, organizacije civilnog društva i lokalne samouprave, institucije i ustanove iz Republike Srbije.

loading