Carina

Carinske formalnosti, koje važe prilikom ulaska u Republiku Srbiju, možete naći ovde.

Potvrdu, potrebnu radi uvoza predmeta za domaćinstvo bez plaćanja carine, izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva, i na nju imaju pravo državljani Republike Srbije koji su na radu u inostranstvu proveli najmanje dve godine bez prekida.

Takva lica su oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina na predmete za domaćinstvo, koje mogu uvoziti iz inostranstva u periodu od jedne godine od dana povratka, i ukupne vrednosti do 5.000 evra. Boravak u inostranstvu ne predstavlja osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz i potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju.

loading