Корисни линкови

Народна скупштина Републике Србије www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије www.srbija.gov.rs
Министарство финансија www.mfin.gov.rs
Министарство спољних послова www.mfa.gov.rs
Министарство одбране www.mod.gov.rs
Министарство унутрашњих послова www.mup.gov.rs
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе www.mrrls.gov.rs
Министарство правде и државне управе www.drzavnauprava.gov.rs
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде www.mpt.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине www.merz.gov.rs
Министарство саобраћаја www.ms.gov.rs
Министарство грађевинарства и урбанизма www.mgu.gov.rs
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања www.ekoplan.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs
Министарство омладине и спорта www.mos.gov.rs
Министарство здравља www.zdravlje.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs
Министарство културе и информисања www.kultura.gov.rs
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација www.mtt.gov.rs
Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA) www.siepa.gov.rs
Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ) www.aofi.rs
Агенција за привредне регистре www.apr.gov.rs
Агенција за приватизацију www.priv.rs
Национална агенција за регионални развој www.narr.gov.rs
Национална алијанса за локални економски развој www.naled-serbia.org
Привредна комора Србије www.pks.rs
Народна банка Србије www.nbs.rs
Пореска управа www.poreskauprava.gov.rs
Управа царина www.carina.rs
еУправа www.euprava.gov.rs
Национална служба за запошљавање www.nsz.gov.rs
Стална конференција градова и општина www.skgo.org
Републички геодетски завод www.rgz.gov.rs
Републичка дирекција за имовину www.rdi.gov.rs
Архив Србије www.archives.org.rs
Портал судова Србије www.portal.sud.rs
Пошта Србије www.posta.rs
Адвокатска комора Србије www.advokatska-komora.co.rs
Електропривреда Србије www.eps.rs
Републички завод за статистику www.stat.gov.rs
Регионална привредна комора Ниш www.rpknis.rs
Регионална развојна агенција „Југ“ www.rra-jug.rs
Универзитет у Нишу www.ni.ac.rs
Основни суд у Нишу www.ni.os.sud.rs
Виши суд у Нишу www.ni.vi.sud.rs
Привредни суд у Нишу www.ni.pr.sud.rs
ЕД Југоисток Ниш www.jugoistok.com
Слободна зона „Југ“ www.szjug.rs
Опште удружење самосталних привредника и занатлија – Занатска комора Ниш www.uzip.org.rs
Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Ниш www.rcmsp.rs
Бизнис инкубатор центар Ниш www.bicnis.org.rs

 
На сајту Града Ниша можете наћи информације о:

– јавним предузећима, институцијама и организацијама;

– Градоначелнику, одлукама Града, Скупштини града, Градском већу, актима Градског већа, градским општинама, управама и службама, Заштитнику грађана, Градском јавном правобранилаштву, комисијама и саветима, јавним огласима и јавним сервисима.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором

loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms