Инвестициони потенцијали

Greenfield инвестиционе локације

Детаљне иннформације о Greenfield инвестиционим локацијама можете наћи на сајту Канцеларије за локални економски развој Града Ниша.

Brownfield инвестиционе локације

У припреми

Пословни простори

СЛОБОДАН ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ КОЈИ НИЈЕ НАЦИОНАЛИЗОВАН

Приватизација

Поступак приватизације регулисан је законима и спроводе га надлежне институције. Агенција за приватизацију, на основу законских регулатива (Закона о Агенцији за приватизацију, „Службени гласник РС“, бр. 38/01, 135/04 и 30/10; Закона о приватизацији, „Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/2005, 123/2007 – др. закони и 30/10 – др. закони; Закона о Акцијском фонду, „Службени гласник РС“, бр. 38/01 и 45/05; Закона о стечају, „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), самостално обавља делатност посредовања у продаји државног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове иницирања, спровођења, промоције и контроле поступка приватизације.

У Нишу је формиран Регионални центар Агенције ради ефикаснијег обављања послова. Улога локалне самоуправе у процесу приватизације се своди на давање мишљења по захтеву Агенције на покренуту иницијативу за приватизацију друштвених предузећа, и то на основу члана 9, став 1, тачка 9 Закона о Агенцији за приватизацију.

У портфолију Агенције за приватизацију се налази 153 предузећа у поступку реструктурирања и 419 других предузећа која нису приватизована у Србији. На захтев Министарства привреде, и у сарадњи са Агенцијом за приватизацију, сва горе наведена друштва у току септембра и октобра 2013. године припремила су своје личне карте, којима су обухваћени подаци о финансијском и имовинском стању и пословању предузећа.

Преглед личних карти и профила свих наведених предузећа, груписаних по делатностима, омогућен је на интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

Списак предузећа са личним картама на територији Града Ниша

1. МИН „Локомотива“, а.д. – Акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила. Делатност: поправка и одржавање друге транспортне опреме.

2. МИН „Вагонка“, а.д. – Акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме (у реструктурирању). Делатност: производња локомотива и шинских возила.

3. ЕИ Предузеће за производњу и дистрибуцију енергетике и пружање услуга. Делатност: дистрибуција електричне енергије.

4. Водопривредно предузеће „Јужна Морава“, а.д. (у реструктурирању). Делатност: изградња хидротехничких објеката.

5. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ „Вук Караџић“, д.о.о. (у реструктурирању). Делатност: остала непоменута социјална заштита без смештаја.

6. Металац, д.о.о. (у реструктурирању). Делатност: остала непоменута социјална заштита без смештаја.

7. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Елмонт“, д.о.о. Делатност: остала непоменута социјална заштита без смештаја.

8. ЕИ Холдинг корпорација, а.д. (у реструктурирању). Делатност: делатност холдинг компанија.

9. ЕИ „Комерц“, д.о.о. (у реструктурирању). Делатност: трговина електричним апаратима за домаћинство на велико.

10. ЕИ Предузеће за пројектовање, производњу, увођење и одржавање процесних и пословних информација система и дигиталних уређаја „Рачунари“, д.о.о. Делатност: производња комуникационе опреме.

11. МИН „Јединство“, д.о.о. Делатност: машинска обрада метала.

12. ЕИ „Индустријска електроника“, д.о.о. Делатност: производња електронских елемената.

13. ЕИ Фабрика машинских делова, д.о.о. Делатност: производња електронских елемената.

14. ЕИ „Професионална електроника“, д.о.о. Делатност: прерађивачка индустрија.

15. ЕИ  „7. октобар“, д.о.о. Делатност: производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата.

16. ЕИ „Саставни делови“, д.о.о. Делатност: производња електронских елемената.

17. Друштвено водопривредно предузеће „Ерозија“. Делатност: изградња хидротехничких објеката.

18. Трговинско предузеће за промет робе „Интер-бест“. Делатност: неспецијализована трговина храном, пићем и дуваном на велико.

19. Друштвено предузеће за продају грађевинских материјала и осталих производа „Инлес“. Делатност: трговина дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом на велико.

20. Друштвено предузеће за промет робе на велико и мало „Франк комерц“. Делатност: трговина у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном на мало.

21. Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“. Делатност: радио и телевизијске активности.

22. МИН Електронски рачунски центар „МИН ЕРЦ“, а.д. Делатност: рачунарско програмирање.

23. МИН Холдинг Со. Делатност: делатност холдинг компанија.

24. Акционарско друштво за испитивање квалитета „Квалитет“. Делатност: техничко испитивање и анализа.

25. МИН „МИН Институт“, а.д. за научно-истраживачку и развојну делатност. Делатност: истраживање и развој у области осталих природних и техничко-технолошких наука.

26. Акционарско друштво за геодетске и инжењеринг послове „Геодетски биро“. Делатност: остале стручне, научне и техничке делатности.

27. Друштвено предузеће Туристичко-трговинско предузеће „Мондиал“. Делатност: делатност путничких агенција.

28. Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“.

29. Предузеће за сервисирање и продају техничких уређаја „Горење сервис“. Делатност: поправка рачунара и периферне опреме.

Извор: Министарство привреде Републике Србије

ГИС Града Ниша

Више информација на www.gis.ni.rs.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором

loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms