Члан 23

Подношење захтева за стицање држављанства Републике Србије
на основу члана 23 Закона о држављанству

Захтев за стицање држављанства Републике Србије подноси се лично или преко пуномоћника. За лице лишено пословне способности захтев подноси старалац, а за дете до навршене 18. године живота захтев подноси родитељ, односно даје писмену изјаву да његово дете Републику Србију сматра својом државом, с тим што је за дете старије од 14 година потребна и његова сагласност. Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву. О захтевима за стицање држављанства Републике Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у складу са својим надлежностима утврђеним Законом.

Захтев се подноси на два начина:

1. на територији Републике Србије, у полицијској управи Министарства унутрашњих послова;

2. на територији стране државе у којој живите, у надлежном дипломатско-конзуларном или конзуларном представништву, које ће га без одлагања проследити Министарству унутрашњих послова Републике Србије са седиштем у Београду.

Потребна документација:

– читко попуњен образац захтева, који се може добити у полицијским станицама Републике Србије или надлежном дипломатско-конзуларном или конзуларном представништву, или у електронском формату:

Образац 1 (захтев за пријем у држављанство РС),

Образац 2 (захтев за пријем у држављанство РС избеглог , прогнаног или расељеног лица);

– оригинал Извода из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (важи и за децу ако су обухваћена захтевом;

– оригинал Уверења о држављанству државе чији је подносилац држављанин, не старије од 6 месеци;

– оригинал Извода из матичне књиге венчаних;

– фотокопија личне карте или пасоша са фотографијом;

– потписана изјава да Републику Србију сматрате својом државом, чији се образац може добити у полицијској станици, односно дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, или преузети овде;

– за дете старије од 14 година потребно је његово присуство ради давања сагласности. Образац Записника о датој изјави детета старијег од 14 година можете преузети овде;

– Доказ о припадности српском народу доставља се само у случају када се захтев подноси на основу члана 23 Закона о држављанству (уверење о држављанству родитеља или предака, уколико су припадници српског народа, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије, или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснило као припадник српског народа). Пример: крштеница Српске православне цркве подносиоца, његових родитеља или даљих предака, уколико су припадници српског народа, потврда црквено-школске општине или удружења да је активан у српској националној заједници;

– доказ о уплаћеној такси (тарифни број 39, види табелу).

Пример попуњене уплатнице:

uplatnica

Детаљније информације о условима, потребним документима, поступку и трошковима, могу се добити у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на подручју боравка. Напомињемо да су горња обавештења начелне природе и да се у сваком конкретном поступку примењује Закон о држављанству у целини, као и други прописи. Више информација на www.mup.gov.rs.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву. Дата потврда служи као основ за даље праћење поступка на основу поднетог захтева код надлежних органа, те је неопходно сачувати је.

loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms